Αρχική » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

02-04-2018 Έναρξη Δηλώσεων Μαθημάτων Φοιτητών μετά το 2012

Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας καμία απολύτως αλλαγή ή διόρθωση δεν είναι δυνατή. Μαθήματα που δεν δηλώνονται δεν θα καταχωρείται ο βαθμός


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 215