Αρχική » Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο

Νέα Προκήρυξη   Αριθμός Προκήρυξης: 06962/2017   Ημ. Δημοσίευσης: 03/02/2017   Ημ. Λήξης: 23/02/2017

 

 

Νέοι Επιστήμονες