Αρχική » Δημοσιεύσεις
  • Pandís Pavlakis, Efthimía, ed. Cervantes, Lorca, Jorge Cardoso y Leopoldo Zea. Madrid: Ediciones del Orto, 2007.

 

  • Pandís Pavlakis, Efthimía, ed. América Latina y el Mediterráneo: ideas en contacto. Madrid: Ediciones del Orto, 2011.

 

  • Pandís Pavlakis, Efthimía, Anthí Papageorgíou, Susana Lugo, eds. Estudios y Homenajes Hispanoamericanos I. Madrid: Ediciones del Orto, 2012.

 

  • Pandís Pavlakis, Efthimía, Dimitrios L. Drosos, Anthí Papageorgíou, eds. Estudios y Homenajes Hispanoamericanos II. Madrid: Ediciones del Orto, 2014.

 

  • Pandís Pavlakis, Efthimía, Haralambos Symeonidis, Dimitrios L. Drosos, Anthí Papageorgíou, eds. Estudios y Homenajes Hispanoamericanos III. Madrid: Ediciones del Orto, 2015.

 

  • Pandís Pavlakis, Efthimía, Haralambos Symeonidis, Slobodan Pajović, Dimitrios L. Drosos, Viktoria Kritikou, eds. Estudios y Homenajes Hispanoamericanos IV. Madrid: Ediciones del Orto, 2016.