Αρχική » Εργαστηριο

Εργαστήριο

 Στο Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ λειτουργεί το Εργαστήριο Έρευνας και Εφαρμογών Ισπανικών και Λατινοαμερικανικών Σπουδών, με Διευθύντρια, από την 1η Σεπτεμβρίου του 2020, την Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Τσώκου.

Φ.Ε.Κ. 2550 τΒ΄16/06/2020