Αρχική » Ευρωπαϊκά – Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Erasmus+

Erasmus+

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+.

Σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι η ανταλλαγή φοιτητών και διδασκόντων μεταξύ των  Πανεπιστημίων και η πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, η οποία διαρκεί από τρεις έως εννέα μήνες. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν οικονομική ενίσχυση προκειμένου να καλυφθεί κατά το δυνατόν το κόστος κινητικότητας των φοιτητών.

Όλα τα δικαιολογητικά των φοιτητών θα κατατίθενται στην Γραμματεία/Επιτροπές και υπεύθυνους erasmus ηλεκτρονικά.

ΣΗΜ: Οι μετακινήσεις θα είναι μόνο για ένα εξάμηνο ανά φοιτητή & οι θέσεις (υποτροφίες) είναι

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στον σύνδεσμο:

www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στον σύνδεσμο:

http://www.interel.uoa.gr/erasmus/pm.html 

 

Οι  φοιτητές του Ισπανικού Τμήματος που  ενδιαφέρονται  να  συμμετάσχουν  στο  πρόγραμμα ERASMUS+ - CIVIS κατά το ακαδημαϊκό  έτος 2021-2022, μπορούν  να υποβάλλουν την αίτηση *PDF *DOC τους έως 18/04/2021 για μετακίνηση προς το Πανεπιστήμιο  που επιθυμούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΜΟΝΟ στην Υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του ΕΚΠΑ

 

Πίνακας Επιτυχόντων Φοιτητών ERASMUS+ 2021-2022

Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων

Οι επιλεγμένοι φοιτητές θα ενημερωθούν με email από το γραφείο Erasmus του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Προσοχή: παρακαλούνται να ελέγχουν και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας/junk/spam του email τους.

Εντωμεταξύ, μπορούν να συμβουλεύονται τις σχετικές ενότητες στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ:

 Πίνακας Επιτυχόντων Φοιτητών ERASMUS+ CIVIS 2021-2022

Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων