Αρχική » Ευρωπαϊκά – Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Erasmus+

Erasmus+

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει σε προγράμματα υποτροφιών ΕΡΑΣΜΟΣ+ σε συνεργασία με Ξένα Πανεπιστήμια.

Σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι η ανταλλαγή φοιτητών και διδασκόντων μεταξύ των  Πανεπιστημίων και η πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, η οποία διαρκεί από τρεις έως εννέα μήνες. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν οικονομική ενίσχυση προκειμένου να καλυφθεί κατά το δυνατόν το κόστος κινητικότητας των φοιτητών.

  • Οι  φοιτητές του Ισπανικού Τμήματος που  ενδιαφέρονται  να  συμμετάσχουν  στο  πρόγραμμα  ERASMUS+  κατά το ακαδημαϊκό  έτος 2018-2019, μπορούν  να υποβάλλουν την αίτηση τους έως 22/03/2018 για μετακίνηση προς το Πανεπιστήμιο  που επιθυμούν καθώς και αναλυτική  βαθμολογία στην Γραμματεία του Τμήματος.

ΣΗΜ: Οι μετακινήσεις θα είναι μόνο για ένα εξάμηνο ανά φοιτητή & οι θέσεις (υποτροφίες) είναι 19.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στον σύνδεσμο:

www.interel.uoa.gr/erasmus/sm.html

Πίνακας Επιτυχόντων Φοιτητών ERASMUS+ 2018-2019

Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων

Οι επιλεγμένοι φοιτητές θα λάβουν από το γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων - ΤΕΔΣ, εντός των ημερών, email με οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν.

Εντωμεταξύ, μπορούν να συμβουλεύονται τις σχετικές ενότητες στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ: