Αρχική » Ευρωπαϊκά – Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Erasmus+

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 

 Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πρόγραμμα «Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΚΠΑ». Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, φοιτητές του Τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε φορείς, οργανώσεις και ιδρύματα που έχουν αντικείμενο σχετικό με την ισπανική γλώσσα και τον πολιτισμό και να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες. Επίσης προβλέπεται στο πρόγραμμα και η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φορείς του εξωτερικού. (Πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, κτλ.) Το πρόγραμμα αυτό παρέχει μια μικρή οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές που θα επιλεγούν.