Αρχική » Κατατακτήριες

Κατατακτήριες

Αιτήσεις για κατατακτήριες & Δικαιολογητικά

Υποβολή αιτήσεων από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2018

(Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή 11:00 έως 14:00).

Η αίτηση & τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος: secr[at]spanll.uoa[dot]gr από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2018.

Οι εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2018.

 Θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση με τις ακριβής ημέρες και ώρες εξέτασης.

  • Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου / pdf
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

Ύλη εξετάσεων Απόφοιτοι A.E.I.-Τ.Ε.Ι. -Υπερδιετούς -Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.E.

 

 Ύλη Εξετάσεων

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2018-2019

 

Πρόγραμμα

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2018-2019

 Αποτελέσματα

 

Οι επιτυχόντες θα μπορούν να εγγραφούν στο Τμήμα καθημερινά ...

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  • Αντίγραφο Πτυχίου και Αναλυτική Βαθμολογία (επικυρωμένα από την σχολή προέλευσης)
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Μία (1) φωτογραφία