Αρχική » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

21.09.2020

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ COVID19

.

Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΟΤΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

 

Συμπληρώνεται από τον φοιτητή/τρια σύμφωνα με τις οδηγίες και αποστέλλεται στο email της Γραμματείας secr@spanll.uoa.gr, για υπογραφή, συνοδευόμενη από αστυνομική ταυτότητα και φοιτητική ταυτότητα σκαναρισμένες σε μορφή *.pdf

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ COVID19

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Ο φοιτητής επιλέγει τον τρόπο που εξετάστηκε και διαγράφει τους υπόλοιπους

Για τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν χρησιμοποιείτε Γραμματοσειρά Calibri 11

Η βεβαίωση συμπληρώνεται αποθηκεύεται και αποστέλλεται μόνο σε μορφή *pdf

Βεβαίωση που δεν έχει συμπληρωθεί σωστά δεν θα υπογράφεται