Αρχική » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

04.06.2020

Προσωπικός ιδρυματικός λογαριασμός φοιτητών Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

.

  • κάθε εξεταζόμενος πρέπει:
  • α) να φροντίσει να εγγραφεί στο e-class, στα μαθήματα που πρόκειται να εξετασθεί, ώστε να λαμβάνει κάθε σχετική ενημέρωση β) να μεριμνήσει να δηλώσει (το αργότερο μέχρι τις 12 Ιουνίου) τη συμμετοχή του στην εξέταση οποιουδήποτε μαθήματος· οι διδάσκοντες κάθε μαθήματος θα ζητήσουν, μέσω του e-class, παρόμοιες δηλώσεις από τους φοιτητές και θα εξηγήσουν τη διαδικασία εξέτασης που σε κάθε περίπτωση θα ακολουθηθεί· στις περιπτώσεις για τις οποίες θα δηλώνεται οποιαδήποτε αδυναμία συμμετοχής, το ζήτημα θα ρυθμίζεται σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες
  • η πρόσβαση στην πλατφόρμα eclass είναι, ως γνωστόν, εφικτή μέσω του username και του password κάθε φοιτητή/φοιτήτριας

 .

  • για τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εξέτασης, μέσω των εργαλείων τηλεδιάσκεψης που έχουν προταθεί από το ΕΚΠΑ (θα ανακοινωθούν προσεχώς) oι εξεταζόμενοι επιβάλλεται να εισέρχονται με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, ο οποίος δεν είναι email, και όχι με άλλους προσωπικούς.


O προσωπικός ιδρυματικός λογαριασμός φοιτητών Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

username: το ίδιο που χρησιμοποιώ στις πλατφόρμες e-class / my-studies προσθέτοντας στο τέλος @uoa.gr

(παράδειγμα: ssp1800123@uoa.gr)

code: το ίδιο που χρησιμοποιώ στις πλατφόρμες e-class / my-studies