Αρχική » Πρόγραμμα Σπουδών

Καλωσήρθατε στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής  ιδρύθηκε το 2009 (ΠΔ. 157). Το πρόγραμμα σπουδών του επικεντρώνεται στη μελέτη της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής.

  Tο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος με την προσφορά σειράς μαθημάτων επιλογής στοχεύει α) στην καλλιέργεια του ανεξάρτητου και κριτικού πνεύματος των φοιτητών και στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντός τους για συνεχή έρευνα και γνώση και β) στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων με πολύπλευρη γνώση ικανών να ανταποκριθούν στις παρούσες απαιτήσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής πραγματικότητας.

   Για την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών του το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας συνεργάζεται με άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, όπως το Τμήμα Φιλολογίας, το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τα Τμήματα αυτά παρέχουν στους φοιτητές/-τριες μαθήματα σχετικά με τη γλωσσολογία, την εκπαίδευση - παιδαγωγική, την ψυχολογία, καθώς και την ελληνική λογοτεχνία και πολιτισμό.

Στόχος του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι να δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές/-τριες 

 • α)να κατανοήσουν τη δομή και τη λειτουργία της ισπανικής γλώσσας,
 • β) να χρησιμοποιούν την ισπανική γλώσσα για διδακτικούς και επιστημονικούς σκοπούς, 
 • γ) να μελετήσουν τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής, 
 • δ) να αναπτύξουν βασική ερευνητική ικανότητα στα επιστημονικά πεδία της γλώσσας/γλωσσολογίας και λογοτεχνίας/πολιτισμού με την εφαρμογή κατάλληλης μεθοδολογίας  και
 • ε) να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου γνώση και παιδαγωγική κατάρτιση στη διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας, ώστε να διευκολυνθεί η επαγγελματική τους σταδιοδρομία

Γενικές Πληροφορίες - Πρόγραμμα Σπουδών 2020 - 2024

Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και βάσει της εφαρμογής του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), ο/η κάθε φοιτητής/-τρια θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει 240 Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS credits), από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρονται. Συνολικά ο/η φοιτητής/-τρια θα πρέπει να επιλέξει:

 • Τα 10 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού (54 Ε.Μ.Π.Μ.), πέντε (5) μαθήματα βασικών και απαραίτητων γνώσεων για να μπορέσει ο/η φοιτητής/-τρια να παρακολουθήσει τα Υποχρεωτικά και Υποχρεωτικά Επιλογής Μαθήματα του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, τέσσερα (4) μαθήματα γενικών βασικών γνώσεων προσφερόμενα από Τμήματα της Σχολής  και ένα (1) μάθημα  Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
 • Τα 8 Υποχρεωτικά Μαθήματα (48 Ε.Μ.Π.Μ.), δηλαδή τα μαθήματα στα οποία ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του/της.
 • 118 Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες από τα Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής, δηλαδή μαθήματα στα οποία ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του/της, επιλέγοντάς τα από έναν αριθμό προσφερομένων μαθημάτων από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Στις Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες από τα Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής συμπεριλαμβάνονται και 24 τουλάχιστον Ε.Μ.Π.Μ. από μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
 • 20 Ευρωπαϊκές Μεταφερόμενες Πιστωτικές Μονάδες από τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής από τη Φιλοσοφική Σχολή, εκ των οποίων υποχρεωτικά 4 Ε.Μ.Π.Μ. από μάθημα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Πρόκειται για μαθήματα στα οποία ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του/της, επιλέγοντάς τα από έναν αριθμό προσφερομένων μαθημάτων από τα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής μπορούν να θεωρηθούν και τα προσφερόμενα Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, εάν και εφόσον ο/η φοιτητής/-τρια επιθυμεί να τα επιλέξει αφού συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό Ευρωπαϊκών Μεταφερόμενων Πιστωτικών Μονάδων. Nα σημειωθεί ότι οι Ε.Μ.Π.Μ. που αναφέρονται στα μαθήματα επιλογής εξαρτώνται από το Τμήμα που προσφέρει το κάθε μάθημα. Αν κάποιο Τμήμα δεν έχει εφαρμόσει το σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS, τότε θεωρείται ότι το προσφερόμενο μάθημα αντιστοιχεί με 4 Ε.Μ.Π.Μ.

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας προσφέρει, εκτός από τα 18 Υποχρεωτικά Μαθήματα (συμπεριλαμβανομένων των Μαθημάτων κορμού), 94 Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής ώστε ο/η φοιτητής/-τρια να επιλέξει αυτά που θα τον/την βοηθήσουν περισσότερο ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του/της.

Αντίστοιχα τα υπόλοιπα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής με ανακοινώσεις ενημερώνουν για την προσφορά των μαθημάτων τους.

Τα μαθήματα, ανάλογα με το εξάμηνο διδασκαλίας τους, διακρίνονται σε χειμερινά και εαρινά. Κατά τη δήλωση των μαθημάτων οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει να γνωρίζουν εάν τα μαθήματα που δηλώνουν διδάσκονται στο συγκεκριμένο εξάμηνο ή όχι.

Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών 2020-2024

Αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα Προγράμματα Σπουδών

 • Υποχρεωτική Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια
 • Νέα μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής
 • 72ΙΣΠ167 Θεωρία και Πρακτική της Μετάφρασης αντικαθιστά το 72ΙΣΠ027 Εισαγωγή στην Ιστορία και Θεωρία της Μετάφρασης

 

Περιγραφή Μαθημάτων

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Παλαιότερα Προγράμματα Σπουδών