Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές

Πρόγραμμα χειμερινού και εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Σύμφωνα με την απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής στη συνεδρίαση της 06-07-2021, το πρόγραμμα του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 διαμορφώνεται ως εξής:

Χειμερινό εξάμηνο:

Περίοδος Διδασκαλίας : 04/10/2021 - 07/01/2022

Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου: 17/01/2022 - 11/02/2022

Εαρινό εξάμηνο:

Περίοδος Διδασκαλίας : 21/02/2022 - 03/06/2022

Εξεταστική περίοδος Ιουνίου: 13/06/2022 - 08/07/2022

 

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 05/09/2022 - 30/09/2022

  •   Oι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών/-τριών κάθε ακαδημαϊκού έτους γίνονται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας και την αποστολή του καταλόγου των επιτυχόντων στο Τμήμα μας, σε ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
  •  Στην αρχή κάθε εξαμήνου ο/η φοιτητής/-τρια πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος δήλωση εγγραφής μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο τέλος κάθε εξαμήνου ο/η φοιτητής/-τρια εξετάζεται στα μαθήματα που έχει δηλώσει.
  • Οι φοιτητές/-τριες έχουν δυνατότητα να εξετάζονται σε κάθε μάθημα δύο φορές στην κάθε ακαδημαική χρονιά, δηλ. το Φεβρουάριο και το Σεπτέμβριο ή τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο.
  • Φοιτητής/-τρια που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος δεν μπορεί να προσέλθει στην εξέταση αυτού του μαθήματος και αν προσέλθει ο βαθμός του/της δεν θα ληφθεί υπόψη.
  • Φοιτητής/-τρια που επέλεξε κάποιο μάθημα επιλογής και απέτυχε, το επόμενο ακαδημαικό έτος μπορεί να επιλέξει το ίδιο μάθημα, εφόσον αυτό προσφέρεται ή να αλλάξει επιλογή.
  • Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξταστούν σε μαθήματα που έχουν δηλώσει τις δύο προηγούμενες περιόδους, αν δεν τα έχουν περάσει.
  • Οι φοιτητές/-τριες που έχουν ολοκληρώσει το Η’ εξάμηνο σπουδών και οφείλουν μαθήματα, μπορούν να εξετάζονται στα μαθήματα αυτά στην εξεταστική περίοδο που διδάσκονται και στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, εφόσον τα δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος.