Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Δηλώσεις Μαθημάτων

Δηλώσεις Μαθημάτων

Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας γίνονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γραμματείας http://my-studies.uoa.gr (εφόσον οι φοιτητές έχουν δημιουργήσει τον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό), για την παραλαβή των συγγραμμάτων τους οι φοιτητές αφού ολοκληρώσουν την δήλωσή τους στο

http://my-studies.uoa.gr,

θα πρέπει να κάνουν ακριβώς την ίδια δήλωση και στον

Εύδοξο – Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης διαχείρισης Συγγραμμάτων

 

Α΄έως & Η΄εξάμηνο σπουδών: έως οκτώ (8) μαθήματα
Επί πτυχίω φοιτητές: έως δώδεκα (12) μαθήματα