Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Δηλώσεις Μαθημάτων » Φοιτητές Εισαγωγής πρίν το 2012

Δηλώσεις Μαθημάτων Φοιτητών εισαγωγής πρίν το 2012

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων "my-studies" από:

Δευτέρα 04/03/2019 έως και Παρασκευή 05/04/2019.

  • Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας καμία απολύτως αλλαγή ή διόρθωση δεν είναι δυνατή
  • Μαθήματα που δεν δηλώνονται δεν θα καταχωρείται ο βαθμός

Με απόφαση του Τμήματος ΔΕΝ υποχρεούνται στην προηγούμενη επιτυχή εξέταση των Προαπαιτούμενων Μαθημάτων, οι φοιτητές εισαγωγής μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2011-12

Οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί με επιτυχία στο μάθημα ΙΣΠ100 Εισαγωγή στη Λογοτεχνία 8 ECTS (πεζογραφία- ποίηση - θέατρο ) ΔΕΝ έχουν δικαίωμα να επιλέξουν τα παρακάτω μαθήματα:

  • ΙΣΠ100 Εισαγωγή στη Λογοτεχνία (πεζογραφία) 4 ECTS
  • ΙΣΠ110 Εισαγωγή στη Λογοτεχνία (ποίηση) 4 ECTS
  • ΙΣΠ111 Εισαγωγή στη Λογοτεχνία (θέατρο) 4 ECTS

 

Χειμερινού Εξαμήνου μόνο Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού & Υποχρεωτικά μαθήματα


Επί πτυχίω φοιτητές: έως δώδεκα (12) μαθήματα