Αρχική » Το Τμήμα

Καλωσήρθατε στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος ΙσπανικήςΓλώσσας & Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2009 (Π.Δ. 157) και επικεντρώνεται

α) στην καλλιέργεια του ανεξάρτητου και κριτικού πνεύματος των φοιτητών και στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντός τους για συνεχή έρευνα και γνώση και

β) στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων με πολύπλευρη γνώση ικανών να ανταποκριθούν στις παρούσες απαιτήσεις των συνεχώς εξελισσόμενων σημερινών κοινωνιών. 

Ειδικότερα με το πρόγραμμά του, το οποίο εστιάζει στη μελέτη της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής έχει στόχο να δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές/-τριες:

α) να κατανοήσουν τη δομή και τη λειτουργία της ισπανικής γλώσσας,

β) να χρησιμοποιούν την ισπανική γλώσσα για διδακτικούς και επιστημονικούς σκοπούς,

γ)  να μελετήσουν τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής,

δ) να αναπτύξουν βασική ερευνητική ικανότητα στα επιστημονικά πεδία της γλώσσας/γλωσσολογίας και λογοτεχνίας/πολιτισμού με την εφαρμογή κατάλληλης μεθοδολογίας και

ε)  να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου γνώση και παιδαγωγική κατάρτιση στη διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας, ώστε να διευκολυνθεί η επαγγελματική τους σταδιοδρομία.