Αρχική

Καλωσήρθατε στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής  ιδρύθηκε το 2009 (ΠΔ. 157). Το πρόγραμμα σπουδών του επικεντρώνεται στη μελέτη της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής.

  Tο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος με την προσφορά σειράς μαθημάτων επιλογής στοχεύει α) στην καλλιέργεια του ανεξάρτητου και κριτικού πνεύματος των φοιτητών και στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντός τους για συνεχή έρευνα και γνώση και β) στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων με πολύπλευρη γνώση ικανών να ανταποκριθούν στις παρούσες απαιτήσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής πραγματικότητας.

   Για την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών του το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας συνεργάζεται με άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, όπως το Τμήμα Φιλολογίας, το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τα Τμήματα αυτά παρέχουν στους φοιτητές/-τριες μαθήματα σχετικά με τη γλωσσολογία, την εκπαίδευση - παιδαγωγική, την ψυχολογία, καθώς και την ελληνική λογοτεχνία και πολιτισμό.

Στόχος του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι να δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές/-τριες 

  • α)να κατανοήσουν τη δομή και τη λειτουργία της ισπανικής γλώσσας,
  • β) να χρησιμοποιούν την ισπανική γλώσσα για διδακτικούς και επιστημονικούς σκοπούς, 
  • γ) να μελετήσουν τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής, 
  • δ) να αναπτύξουν βασική ερευνητική ικανότητα στα επιστημονικά πεδία της γλώσσας/γλωσσολογίας και λογοτεχνίας/πολιτισμού με την εφαρμογή κατάλληλης μεθοδολογίας  και
  • ε) να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου γνώση και παιδαγωγική κατάρτιση στη διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας, ώστε να διευκολυνθεί η επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Διεύθυνση Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Φιλοσοφική Σχολή, 

Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 157 84 Αθήνα

Γραμματεία: 8ος όροφος, Νέα πτέρυγα, Γραφείο Νο 9

Τηλ: 210 727-7967 - 210 727-7570 Fax: 210 7277923

Χάρτες Πρόσβασης